Geschillencommissie Zuukerschool in Utrecht

Op maandag 3 juni werden de MR van de Zuukerschool, hun juridisch adviseur en stichting Proo gehoord door de geschillencommissie in Utrecht over de sluiting van de school. Een touringcar bus vol met ouders en buurtbewoners vertrok om half 9 vanaf het plein van de school om op tijd aanwezig te kunnen zijn. Het werd echter toch op het nippertje. De buschauffeur reed naar het gerechtsgebouw in centrum Utrecht, in plaats van naar de geschillencommissie in Lunetten, een wijk aan de rand van Utrecht. Ondertussen beloofde een van de buurtbewoners die op eigen gelegenheid was de secretaris van de commissie dat de bus er bijna was. Gelukkig werd er gewacht. Hijgend en puffend met het zweet op hun voorhoofd kwamen de mensen uit Zuuk vier trappen op gerend en kon iets over tienen de commissie van start gaan.

Als eerste hield de advocaat van stichting Proo zijn pleidooi. Vervolgens was het de beurt aan de juridisch adviseur van de Zuukerschool. Over en weer werden argumenten en feiten voor de eigen zaak ingebracht. Af en toe was het voor het publiek moeilijk om zich stil te houden. Er werden in de ogen van de Zuukenaren door Proo veel onterechte zaken ingebracht. Al met al was het boeiend en spannend, maar het is totaal niet in te schatten hoe het zich verder gaat ontwikkelen. Op 24 juni volgt de uitspraak. Tot die tijd moeten we met zijn allen duimen! Maar voordat de uitslag op maandag 24 juni komt, is er eerst het weekend daarvoor het Zuukerfeest. Laten we daar in Zuuk eerst volop van genieten!

Piet Paulusma in Zuuk

Ongedwongen, gezellig en betrokken! Dat was het resultaat van het bezoek van Piet Paulusma met het weerbericht dat op 14 mei is opgenomen en uitgezonden. Het behoud van de Zuukerschool en het bijzondere van een buurt als Zuuk stonden centraal. Er waren veel kinderen, met hun ouders, mensen van de verschillende clubs en belangstellenden bij de opname aanwezig. Met dank aan een ieder die meegewerkt heeft om dit te realiseren! Meer foto's van dit bezoek op Piet Paulusma Zuuk 

Nieuwsbrief Zuukerschool

Download hier nieuwsbrief 5 van de Zuukerschool over het kort geding op 3 juni!

Impressie Paaspuzzelrit 2019 op video

Drukke tijden in Zuuk

Het zijn drukke tijden in Zuuk. De paaspuzzelrit is net achter de rug, zie Buurtnieuws. Zet Zuuk op de kaart is in voorbereiding en de buurtvereniging is samen met het actiecommité en andere betrokkenen druk met het behoud van de Zuukerschool. In mei wordt ook nog de voorjaarsbingo georganiseerd en in juni is het doelschieten. Dan kunnen we nog een spetterend Zuukerfeest verwachten en dan is er tijd om uit te blazen in de zomer! 

Zuukerschool moet blijven

Bekijk het filmpje.

Bijeenkomst over Zuukerschool 26 maart

Aanstaande dinsdag is de volgende bijeenkomst over de Zuukerschool. Lees in nieuwsbrief 3 de stand van zaken: 

Nieuwsbrief 3 download hier

Gezien de urgentie vinden de bijeenkomsten 2-wekelijks plaats in de gemeenschapsruimte van de Zuukerschool. Tijdens de bijeenkomsten worden de acties en initiatieven afgestemd. Ook is er nadrukkelijk ruimte om met de buurtvereniging in gesprek te zijn over eventuele zorgen en over de wijze waarop een ieder kan bijdragen. 

Actie is nu vereist! 
Het is belangrijk dat we een grote opkomst hebben op de avonden!
 
Nieuwsbrief 2 van actiecomité Zuukerschool download hier

Een ieder is welkom en iedereen wordt nadrukkelijk uitgenodigd te komen op de geplande avonden door het de initiatiefnemers van het actiecomité en de buurtvereniging.  

Actiecomité Zuukerschool

Zuukerschool is de laatste tijd verschillend in het nieuws geweest. Een bericht van Stichting Proo dat veel misverstand heeft veroorzaakt is dat de school ging sluiten. Zo ver is het nog lang niet. Dit bericht heeft echter wel onrust gecreëerd onder de ouders. Daar komt nog bij dat Stichting Proo sinds de fusie afspraken naar ouders niet na is gekomen en zeer slecht communiceerde naar ouders. Iets dat ouders de stichting erg kwalijk nemen. Ouders nemen nu zelf het heft in handen om leerlingen te werven en er komen ineens veel aanmeldingen binnen. Deze nieuw geworven ouders zien de toegevoegde waarde van de landelijke, groene school in het buitengebied voor de ontwikkeling van hun kinderen. Ook het initiatief om, als naschoolse activiteit, vrijwillig aandacht te besteden aan het christelijk geloof voor kinderen die daar behoefte aan hebben, wordt zeer gewaardeerd.

Dinsdagavond 12 en 24 februari waren er reeds bijeenkomsten en is er uitgebreid gesproken over de gebeurtenissen. De opkomst is groot en de inbreng van de aanwezigen creatief en oplossingsgericht.  ‘We gaan door tot het gaatje’ werd door deze en gene opgemerkt. Het actiecomité met buurtbewoners, ouders en de buurtvereniging bestaat uit ongeveer 60 mensen. Een van de activiteiten waar deze groep zich voor inzet is om de peuters in Zuuk weer onderdak te kunnen geven. Deze activiteit is al in een vergevorderd stadium. Het actiecomité is zeer positief over de mogelijkheden om de Zuukerschool open te houden. ‘Het is nog lang niet gedaan met de Zuukerschool!’. Een belangrijk punt is om de ontstane negatieve beeldvorming rond de school weer om te buigen naar een positief beeld.

Inmiddels stromen dus de aanmeldingen weer binnen. Slechts een lokaal is nog niet gevuld, maar die komt ook vol. Minimale en maximale aantallen houdt het comité zich niet mee bezig, kinderen moeten er komen. Zuuk zal meer van zich laten horen, het nieuws op zoeken en actie gaan voeren. De oma van Jacko Bonhof, hij is buurtbewoner en vader van kinderen die hun hele schooltijd op de Zuukerschool hebben doorgebracht, is 103 en heeft toegezegd dat zij gaat helpen de Zuukerschool open te houden. Dit jaar bestaat de school 135 jaar en de feestelijkheden van 135 jaar én 140 jaar staan al in de planning. Positief zijn en blijven en ervoor gaan is op dit moment het uitgangspunt van de ouders, de buurt en het actiecomité.
 

Zuukerschool, de spil van buurtschap Zuuk

In de media zijn berichten verschenen dat de Zuukerschool dicht gaat. Dit is een misverstand. Het bericht ging over ‘een voorgenomen besluit’ van Stichting Proo, geen definitief besluit. Stichting Proo is het bestuur voor het primair openbaar basisonderwijs in Epe en andere gemeenten. De MR moet met het besluit instemmen. Dinsdagavond 22 januari is tijdens een bijeenkomst met ouders en mensen uit de buurt werd unaniem gekozen voor het open houden van de Zuukerschool.
 
Op de site www.buurtmaken.nl staat een artikel over waarom de school open moet blijven. Er staat ook een poll. Je kunt aanklikken of je het eens of oneens bent met de stelling of de school open moet blijven. Het zou fijn zijn als zoveel mogelijk mensen die poll invullen en een reactie geven! iedereen een reactie geeft! Enkele reacties die er een uur na het plaatsen al op staan:
 
‘Fijne kleinschalige school waar elk kind zichzelf kan zijn en niet opgaat in de massa! 135 jaar zuukerschool mag toch ook gewoon niet verloren gaan!’
 
‘Helemaal mee eens. Kinderen gaan graag naar de Zuukerschool.’
 
‘Dit kan gewoon niet. De Zuukerschool moet open blijven. Geweldige school kinderen zijn hier op hun gemak en kunnen kind zijn. Aandacht voor elk kind staat hier voorop!!!!’
 
Lees het artikel, stem en laat van je horen! Samen kunnen we ons sterk maken voor het behoud van de school en het behoud van de buurt. Want wat is de buurt zonder school? Dan wordt het wel heel akelig stil in Zuuk. 

Buurtschap Zuuk

Zuuk is een hecht buurtschap, gelegen aan de rand van Epe. Het is een buurtschap met veel betrokken mensen. Zuuk heeft een buurtvereniging met ruim 300 leden. Deze site wordt door de buurtvereniging beheerd maar is voor iedereen!
Regelmatig organiseren de buurtvereniging en anderen leuke activeiten voor jong en oud. Middels deze website wordt je geinformeerd over nieuws en activiteiten in Zuuk.
Je kunt ook zelf stukjes publiceren of foto's insturen die je geplaatst wilt zien.  Als je iets op de website wilt plaatsen of geïnteresseerd bent in het lidmaatschap van de buurtvereniging, neem dan vrijblijvend contact op.