Zuukerschool

Het is een bewogen tijd geweest voor ons allemaal in Zuuk en voor alle betrokkenen bij de Zuukerschool. We hebben het niet gered. De Zuukerschool moet dicht. Verdriet, kwaadheid, frustratie, we hebben het allemaal gevoeld. Maar op 6 juli was er ook een leuke gebeurtenis. Een BBQ op school waarbij ouders en betrokkenen de gelegenheid hadden om afscheid te nemen. Stil te staan wat een saamhorigheid er is geweest en hoe een ieder zich op zijn en haar eigen manier heeft ingezet. Ondertussen zitten de buurtbewoners niet stil. De noodzaak wordt duidelijk gevoeld om de jeugd bij Zuuk te blijven betrekken. Om die reden is er een jeugdclub in oprichting en is er al overleg geweest met de buurtvereniging over hoe we samen de jeugdclub vorm kunnen geven. Meer hierover zie Jeugdclub

Opening Zuukerfeest

Op woensdag 19 juni opende René Pannekoek het 74ste Zuukerfeest. Namens de feestcommissie heette hij de bezokers hartelijk welkom en sprak hij de wens uit dat het een geslaagd feest mocht worden. Dat is gelukt. Zie verslag hieronder en foto's op Zuukerfeest 2019

Zuukerfeest 2019

Wat een feest was het weer de afgelopen dagen in Zuuk, wat een weekend en ook wat een werk wordt er in die korte tijd verzet door de feestcommissie met zijn vrijwilligers!! Woensdagavond begon het feest met een donderbui. Het ging zo hard dat je elkaar in de tent niet kon verstaan, de regen gutste aan de binnenkant van de deuren naar binnen en de houten vloer werd kleddernat. Geen probleem dan begint de Battemse Revue gewoon drie kwartier later. Minder gezellig is het er niet om!
 
Donderdagavond was traditiegetrouw de dartavond. Er waren 56 deelnemers en het werd een latertje, nachtwerk zogezegd. Het darten was over twaalven nog in volle gang. Vrijdagmiddag staat al 74 jaar in het teken van de kindermiddag. Dan weer eens spelletjesmiddag, of het optreden door een clown en ook wel eens een creatieve middag. Dit jaar was er een reuze spannende speurtocht uitgezet. Het was wel een grote domper dat de dag ervoor het nieuws kwam dat de Zuukerschool moet sluiten. De geschillencommissie zou 24 juni uitsluitsel geven, maar de beslissing kwam dus eerder. Ondanks de boosheid en het verdriet hebben de kinderen, hun ouders en de vrijwilligers er toch een leuke en gezellige speurtocht van weten te maken. Er waren zes groepjes kinderen met een begeleider die via een app de uitgezette speurtocht volgden. Ze kwamen onderweg opdrachten tegen en moesten zelfs zorgen dat ze het kanaal over kwamen. Gelukkig hadden de mannen van de feestcommissie voor een steiger en een bootje gezorgd anders was het zwemmen blazen!
 
Om zes uur ’s avonds ging zowel het Panna toernooi als de vierkamp van start. Panna is Surinaams voor ‘poortje’. Dit is de beweging wanneer een voetballer de bal tussen de benen van de tegenstander door schopt. Een goede Panna is het als die speler daarna in balbezit blijft. Er deden ongeveer 24 jongeren mee. Degene die de meeste doelpunten maakt wint, maar als je een Panna scoort, dus bij je tegenstander tussen de benen doorschiet en vervolgens om de tegenstander heenloopt en de bal in bezit krijgt, heb je sowieso gewonnen, ook al stond je met 10 punten achter. Het Pannavoetbal vindt plaats op een klein veldje waarbij 1 tegen 1 gespeeld wordt.
 
Aan het vierkamp deden maar liefst 12 teams mee met de meest spectaculaire namen zoals ‘Gisteren waren we beter’, de ‘50plussers’, de ‘Poedels’ en ‘Wijn en Co’. De spelletjes waren ook erg geslaagd. Er was het ringsteken, waarbij de deelnemers op een ouderwetse kar stonden en een parcours aflegden. Met een speer moesten ze onderweg in de diverse ringen steken. Voor het karretje liep in plaats van een paard, twee leden van het team. Leuk om te doen en leuk om naar te kijken. Het tweede spel was gaffel gooien. Gaffel is een ander woord voor Hooivork. Het ging eigenlijk zoals darten. Het dartbord bestond uit balen hooi met daarop in vel oranje een scorebord geschilderd en de dartpijl was de hooivork. Sommige deelnemers konden heel goed met dit spel overweg! Het derde spel was ballonnen, gevuld met water, overgooien. Als de ballon viel en kapotging was je het water kwijt. Het ging er om dat je als team in twee minuten zoveel mogelijk water verzamelde. Tot slot was er het spijkerbroeken hangen. Vier deelnemers van verschillende teams hingen zo lang mogelijk aan een spijkerbroek boven een bak water met als doel om het langste te blijven hangen. Als je niet meer kon, moest je loslaten en viel je in het water. Elk team kon een joker inzetten en dan bij dat onderdeel dubbele punten verdienen. Die joker hadden teams zelfgemaakt. Voor de meest originele joker was een prijs. Soms wordt de joker van vorig jaar gebruikt, dat vindt de jury best laks, het gaat erom dat het iets leuks en nieuws is waar de deelnemers hun best voor doen. Dit jaar ging de jokerprijs naar een joker gemaakt van hout, een gewichtheffer gewonnen door de meidengroep ‘Gisteren waren we beter’ die wat de punten betreft als laatste eindigde. De winnaars waren de ‘50 plussers’, de tweede plaats ‘Winnaars van vorig jaar’ en de derde was ‘Rambo 4’. Maaike: Ik zat bij de Poedels, meestal eindigen we onderaan maar nu waren we tiende! Maar we hadden ook Luuk erbij die voor zijn moeder Louise inviel!’ De punten worden bijgehouden door vrijwilligers onder de supervisie van André en Loes. Zij zorgen er als jury voor dat het eerlijk gaat en dat er niet gesjoemeld wordt met bijvoorbeeld de Joker. ‘Dat sjoemelen gebeurde wel hoor dit jaar,’ lacht Loes, ‘Maar het maakte voor de punten niet uit! ’s Avonds was het feest met de band Kraakthelder en DJ Jeroen Gras. Er waren veel goede gouwe ouwe te horen. Het was gezellig, er werd naar hartenlust gedanst en meegezongen.
 
Zaterdagmiddag wordt door veel mensen het meest gezellig gevonden. Het luchtbuksschieten was leuk, het sjoelen, het biervatrollen en natuurlijk ‘Het rad van Fortuin’. Er heerste een goede sfeer en het weer was fantastisch! Voor het biervatrollen zijn twee categorieën, de 18-plussers, daar deden 8 teams aan mee en de 18 minners, daar deden 5 teams aan mee. De namen van de teams van de jeugd getuigden van creativiteit. Er waren de Beekmannetjes, de Dolle Dolly’s, de Bierduppies Uut Zuuk, Kiek’n wat het wordt en de Boerenmeisjes. Het parcours voor de ouderen en jongeren was enigszins gelijk. Voor de jongeren waren de echte zware opdrachten wat vereenvoudigd. De teams liepen met een biervat over obstakels heen, onder door, door een tunnel heen en over een wip wap, enzovoort. Het team van de bierduppies Uut Zuuk bestond ui kids van een jaar of 12. Zij werden door het publiek heel leuk gevonden ook door hun T-shirts met hun naam! Het luchtbuksschieten verliep voortreffelijk. Op de vaste baan nam Jeroen Verhoef de wisselbeker mee naar huis en op de vrije baan won Dick de Wilde. Ook het sjoelen was gezellig met als winnaar Jan Willem van Essen. Jacko praatte het Rad van Fortuin aan elkaar en er waren prachtige prijzen te winnen zoals een fiets en een tuinset!
 
Zaterdagavond was het verschrikkelijk druk met veel (jong) volk van buiten Zuuk. De muziek was goed en gevarieerd. Er lag nog wel een jongere in de sloot, uit baldadigheid is er een en ander kapot geschopt en er werden klappen uitgedeeld. Dat is wel heel jammer en de oorzaak is meestal drank. Aan de bar hing een jongen die staande in slaap viel maar die deed geen vlieg kwaad. Het schoolplein stond bom, bomvol met fietsen. Een bezoeker: ‘Ik weet mijn fiets wel te vinden ik heb mijn lampje aangelaten’. Helaas voor deze bezoeker brandden er vele lampjes op het plein! Al met al was het een prachtfeest. Zondag werd er opgeruimd en was er een BBQ voor de vrijwilligers. De vraag aan voorzitter René Pannekoek wat hij het mooiste vond van Zuukerfeest 2019: ‘Dit nu, de BBQ, het feest is achter de rug en goed verlopen, daar ben ik blij mee, het was perfect!” Foto's op deze site zie Zuukerfeest 2019

Meer informatie en foto's op www.zuukerfeest.nl en www.facebook.com/zuukerfeest 

Geschillencommissie Zuukerschool in Utrecht

Op maandag 3 juni werden de MR van de Zuukerschool, hun juridisch adviseur en stichting Proo gehoord door de geschillencommissie in Utrecht over de sluiting van de school. Een touringcar bus vol met ouders en buurtbewoners vertrok om half 9 vanaf het plein van de school om op tijd aanwezig te kunnen zijn. Het werd echter toch op het nippertje. De buschauffeur reed naar het gerechtsgebouw in centrum Utrecht, in plaats van naar de geschillencommissie in Lunetten, een wijk aan de rand van Utrecht. Ondertussen beloofde een van de buurtbewoners die op eigen gelegenheid was de secretaris van de commissie dat de bus er bijna was. Gelukkig werd er gewacht. Hijgend en puffend met het zweet op hun voorhoofd kwamen de mensen uit Zuuk vier trappen op gerend en kon iets over tienen de commissie van start gaan.

Als eerste hield de advocaat van stichting Proo zijn pleidooi. Vervolgens was het de beurt aan de juridisch adviseur van de Zuukerschool. Over en weer werden argumenten en feiten voor de eigen zaak ingebracht. Af en toe was het voor het publiek moeilijk om zich stil te houden. Er werden in de ogen van de Zuukenaren door Proo veel onterechte zaken ingebracht. Al met al was het boeiend en spannend, maar het is totaal niet in te schatten hoe het zich verder gaat ontwikkelen. Op 24 juni volgt de uitspraak. Tot die tijd moeten we met zijn allen duimen! Maar voordat de uitslag op maandag 24 juni komt, is er eerst het weekend daarvoor het Zuukerfeest. Laten we daar in Zuuk eerst volop van genieten!

Piet Paulusma in Zuuk

Ongedwongen, gezellig en betrokken! Dat was het resultaat van het bezoek van Piet Paulusma met het weerbericht dat op 14 mei is opgenomen en uitgezonden. Het behoud van de Zuukerschool en het bijzondere van een buurt als Zuuk stonden centraal. Er waren veel kinderen, met hun ouders, mensen van de verschillende clubs en belangstellenden bij de opname aanwezig. Met dank aan een ieder die meegewerkt heeft om dit te realiseren! Meer foto's van dit bezoek op Piet Paulusma Zuuk 

Nieuwsbrief Zuukerschool

Download hier nieuwsbrief 5 van de Zuukerschool over het kort geding op 3 juni!

Impressie Paaspuzzelrit 2019 op video

Drukke tijden in Zuuk

Het zijn drukke tijden in Zuuk. De paaspuzzelrit is net achter de rug, zie Buurtnieuws. Zet Zuuk op de kaart is in voorbereiding en de buurtvereniging is samen met het actiecommité en andere betrokkenen druk met het behoud van de Zuukerschool. In mei wordt ook nog de voorjaarsbingo georganiseerd en in juni is het doelschieten. Dan kunnen we nog een spetterend Zuukerfeest verwachten en dan is er tijd om uit te blazen in de zomer! 

Zuukerschool moet blijven

Bekijk het filmpje.

Bijeenkomst over Zuukerschool 26 maart

Aanstaande dinsdag is de volgende bijeenkomst over de Zuukerschool. Lees in nieuwsbrief 3 de stand van zaken: 

Nieuwsbrief 3 download hier

Gezien de urgentie vinden de bijeenkomsten 2-wekelijks plaats in de gemeenschapsruimte van de Zuukerschool. Tijdens de bijeenkomsten worden de acties en initiatieven afgestemd. Ook is er nadrukkelijk ruimte om met de buurtvereniging in gesprek te zijn over eventuele zorgen en over de wijze waarop een ieder kan bijdragen. 

Actie is nu vereist! 
Het is belangrijk dat we een grote opkomst hebben op de avonden!
 
Nieuwsbrief 2 van actiecomité Zuukerschool download hier

Een ieder is welkom en iedereen wordt nadrukkelijk uitgenodigd te komen op de geplande avonden door het de initiatiefnemers van het actiecomité en de buurtvereniging.  

Actiecomité Zuukerschool

Zuukerschool is de laatste tijd verschillend in het nieuws geweest. Een bericht van Stichting Proo dat veel misverstand heeft veroorzaakt is dat de school ging sluiten. Zo ver is het nog lang niet. Dit bericht heeft echter wel onrust gecreëerd onder de ouders. Daar komt nog bij dat Stichting Proo sinds de fusie afspraken naar ouders niet na is gekomen en zeer slecht communiceerde naar ouders. Iets dat ouders de stichting erg kwalijk nemen. Ouders nemen nu zelf het heft in handen om leerlingen te werven en er komen ineens veel aanmeldingen binnen. Deze nieuw geworven ouders zien de toegevoegde waarde van de landelijke, groene school in het buitengebied voor de ontwikkeling van hun kinderen. Ook het initiatief om, als naschoolse activiteit, vrijwillig aandacht te besteden aan het christelijk geloof voor kinderen die daar behoefte aan hebben, wordt zeer gewaardeerd.

Dinsdagavond 12 en 24 februari waren er reeds bijeenkomsten en is er uitgebreid gesproken over de gebeurtenissen. De opkomst is groot en de inbreng van de aanwezigen creatief en oplossingsgericht.  ‘We gaan door tot het gaatje’ werd door deze en gene opgemerkt. Het actiecomité met buurtbewoners, ouders en de buurtvereniging bestaat uit ongeveer 60 mensen. Een van de activiteiten waar deze groep zich voor inzet is om de peuters in Zuuk weer onderdak te kunnen geven. Deze activiteit is al in een vergevorderd stadium. Het actiecomité is zeer positief over de mogelijkheden om de Zuukerschool open te houden. ‘Het is nog lang niet gedaan met de Zuukerschool!’. Een belangrijk punt is om de ontstane negatieve beeldvorming rond de school weer om te buigen naar een positief beeld.

Inmiddels stromen dus de aanmeldingen weer binnen. Slechts een lokaal is nog niet gevuld, maar die komt ook vol. Minimale en maximale aantallen houdt het comité zich niet mee bezig, kinderen moeten er komen. Zuuk zal meer van zich laten horen, het nieuws op zoeken en actie gaan voeren. De oma van Jacko Bonhof, hij is buurtbewoner en vader van kinderen die hun hele schooltijd op de Zuukerschool hebben doorgebracht, is 103 en heeft toegezegd dat zij gaat helpen de Zuukerschool open te houden. Dit jaar bestaat de school 135 jaar en de feestelijkheden van 135 jaar én 140 jaar staan al in de planning. Positief zijn en blijven en ervoor gaan is op dit moment het uitgangspunt van de ouders, de buurt en het actiecomité.
 

Zuukerschool, de spil van buurtschap Zuuk

In de media zijn berichten verschenen dat de Zuukerschool dicht gaat. Dit is een misverstand. Het bericht ging over ‘een voorgenomen besluit’ van Stichting Proo, geen definitief besluit. Stichting Proo is het bestuur voor het primair openbaar basisonderwijs in Epe en andere gemeenten. De MR moet met het besluit instemmen. Dinsdagavond 22 januari is tijdens een bijeenkomst met ouders en mensen uit de buurt werd unaniem gekozen voor het open houden van de Zuukerschool.
 
Op de site www.buurtmaken.nl staat een artikel over waarom de school open moet blijven. Er staat ook een poll. Je kunt aanklikken of je het eens of oneens bent met de stelling of de school open moet blijven. Het zou fijn zijn als zoveel mogelijk mensen die poll invullen en een reactie geven! iedereen een reactie geeft! Enkele reacties die er een uur na het plaatsen al op staan:
 
‘Fijne kleinschalige school waar elk kind zichzelf kan zijn en niet opgaat in de massa! 135 jaar zuukerschool mag toch ook gewoon niet verloren gaan!’
 
‘Helemaal mee eens. Kinderen gaan graag naar de Zuukerschool.’
 
‘Dit kan gewoon niet. De Zuukerschool moet open blijven. Geweldige school kinderen zijn hier op hun gemak en kunnen kind zijn. Aandacht voor elk kind staat hier voorop!!!!’
 
Lees het artikel, stem en laat van je horen! Samen kunnen we ons sterk maken voor het behoud van de school en het behoud van de buurt. Want wat is de buurt zonder school? Dan wordt het wel heel akelig stil in Zuuk. 

Buurtschap Zuuk

Zuuk is een hecht buurtschap, gelegen aan de rand van Epe. Het is een buurtschap met veel betrokken mensen. Zuuk heeft een buurtvereniging met ruim 300 leden. Deze site wordt door de buurtvereniging beheerd maar is voor iedereen!
Regelmatig organiseren de buurtvereniging en anderen leuke activeiten voor jong en oud. Middels deze website wordt je geinformeerd over nieuws en activiteiten in Zuuk.
Je kunt ook zelf stukjes publiceren of foto's insturen die je geplaatst wilt zien.  Als je iets op de website wilt plaatsen of geïnteresseerd bent in het lidmaatschap van de buurtvereniging, neem dan vrijblijvend contact op.