Bijeenkomst buurtmaken 15 oktober 2018

Naar aanleiding van de oproep in het laatste Zuuker  Journaal  zijn wij maandag 15 oktober als Zuukenaren met Jan de Graaf, als gebiedsregiseur, bijeen geweest.  Het doel was om met elkaar van gedachten te wisselen over de buurtschap Zuuk met als hart de Zuukerschool en de daarbij behorende activiteiten van de buurtvereniging in de gemeenschapsruimte.
Alle aanwezigen zagen het belang in om als Zuukenaren de hoofden bij elkaar te steken om te behouden wat we nu hebben als gemeenschap. Daarom moet  er ook meer inzet komen van alle Zuukenaren om deze doelstelling te gaan ondersteunen.

Een korte samenvatting wat er op deze avond besproken is:
Het is belangrijk dat er een gebiedsopgave komt. Een gebiedsopgave betekent dat de buurt aangeeft wat er leeft:  
1. Waarom is het hier mooi om te wonen 
2. Wat zou je kunnen veranderen of wil je behouden 
3. Hoe kun je hieraan bijdragen 
 
Wat kunnen wij hiervan zelf realiseren als buurt en buurtbewoners en waar hebben we wellicht ondersteuning bij nodig. Er zijn verschillende actuele gebeurtenissen in Zuuk: 
1. Het onderwijs in Zuuk.  
2. De sluiting van de Zuukerenkweg 
3. De ontsluiting van de weg naar de VMI. Inwoners willen rotonde. Provincie wil stoplichten.   Gemeente is neutraal. 
4. De betrokkenheid van de buurt (hoe kunt je die weer verbeteren / mobiliseren) 
 
Het onderwijs in Zuuk vindt plaats in het gebouw de Zuukerschool. Dit gebouw vormt het ‘Hart van Zuuk’, zowel geografisch als maatschappelijk.  Behalve dat er onderwijs wordt gegeven vinden er ook maatschappelijke activiteiten plaats. Maatschappelijke activiteiten waar veel buurtbewoners bij betrokken zijn en waar menig buurtje in de gemeente Epe nog wel eens jaloers op kan zijn. Het is belangrijk om dit cijfermatig in kaart te brengen en goed onder de aandacht te brengen van bestuurders en ook van de buurt.  
 
Hoe zorg je daarbij voor een positieve beeldvorming voor de school, het gebouw, het maatschappelijke belang van het hart van Zuuk en het behoud? Hoe voorkom je een negatief sneeuwbal effect zoals er onlangs was als het gaat om een van de poten, het onderwijs (andere poot is maatschappelijk belang).  
 
Er is wat gebrainstormd over hoe we de maatschappelijke functie van het hart van Zuuk in de Zuukerschool kunnen versterken. Waaronder aandacht voor ouderen en bv een spreekuur door hulpverlenende instanties. 
 
Aandachtspunten: 
• Belangrijk is draagvlak in de buurt en de behoeftes inventariseren ophalen. Desnoods door persoonlijk  van deur tot deur te gaan,.  
• In onderhandeling gaan met de VMI over de vierde tak. Uitbreiding van VMI, praten over  de ontwikkelingen. Over groter groeien, weer een hal  en parkeerplaats! Kijken wat wij voor hun kunnen betekenen en zij voor ons. Wij moeten wel een goede onderhandelaar inzetten. Kennen wij zo iemand in Zuuk? En anders onderhandelaar vinden via Jan de Graaf?  
 
10 december as komt de heer  B. Redder van stichting PROO op school praten over de plannen en de toekomst van de  Zuukerschool. 
 
Wat moet er gebeuren 
1. Wat gebeurt er allemaal aan maatschappelijke gebeurtenissen, feiten en cijfers op papier zetten
2. Maken van een plan:  
a. Om onderhandelingen met VMI op te pakken 
b. Behoeften peilen
c. Maatschappelijke betekenis en onderwijs van hart van Zuuk / Zuukerschool  in positief voetlicht  brengen, zodat deze twee takken voor Zuuk behouden blijven, vernieuwd worden en/of uitgebreid kunnen worden .
 
Vera Griep buurtverbinder

Buurtmaken.nl

Geef je mening over de buurt Zuuk, de omgeving, de school, de vereniging en alles wat u nog meer op uw hart hebt!

Als buurtschap is het belangrijk je mening en ideeën voor de toekomst te laten weten, zeker als je het belangrijk vindt dat het buurtschap Zuuk als kern blijft bestaan! Samen kunnen we van ons laten horen en ons hier sterk voor maken.

Jan de Graaf van KoppelSwoe is buurtregisseur KoppelSwoe van Zuuk en Vera Griep is vrijwilliger buurtverbinder. 

Informatie over Buurtmaken

Wat is nu Buurtmaken.nl? Een mogelijkheid voor inwoners en uitgewerkt door inwoners om elkaar te bereiken. In eerste instantie door een website waar digitaal iedere  inwoner van de Gemeente Epe zich op kan aanmelden. Een soort Faceboek maar dan persoonlijker en alleen gericht op de inwoners van de  Gemeente Epe.

Je kunt je aanmelden om bv een maatje te zoeken om te wandelen, spelletjes te doen, gezamenlijk tuinieren of hulp te vragen voor werkzaamheden die je bv niet in uw eentje kunt doen. Daar tegenover kun je als tegenprestatie bv iets voor de ander doen. Dit is maar een voorbeeld. Ook kun je iets aanbieden om te verkopen of weg te geven of uit te lenen. Maar ook iets te promoten bv je pas gestarte onderneming.Een manier om mensen met elkaar te verbinden. Eerst via de site en daarna persoonlijk. 

Dit zijn maar een aantal mogelijkheden er is zoveel meer wat wij graag met zoveel mogelijk inwoners van Zuuk willen delen.

Nu Buurtschap Zuuk en de Zuukerschool wederom bedreigd worden met sluiting is dit een ideaal medium om onze school en buurtschap op een positieve manier in Epe letterlijk op de kaart te zetten. Pas geleden nog heel succesvol  in de praktijk gebeurd, dus aanleiding om buurtschap Zuuk ook op deze manier onder de aandacht te brengen in heel de gemeente Epe.

Hierdoor is het plan op tafel gekomen om een avond voor de inwoners van Zuuk te organiseren, waar u in het Zuuker Journaal van het nieuwe seizoen meer over zult lezen met een datum die hiervoor gepland wordt.

Donderdag 24 mei jl heeft er een positief en enthousiast gesprek plaatsgevonden met aan aantal bestuursleden van de buurtvereniging, de buurt regisseur Jan de Graaf van Buurtmaken.nl en de buurtverbinder voor Zuuk Vera Griep.

De buurtverbinders en buurtvereniging hopen op een grote opkomst om met elkaar de schouders eronder te zetten om de Zuukerschool, de buurtvereniging, de inwoners van Zuuk en de mooie activiteiten die er zijn voor jong en oud te verbinden en behouden.

Deel deze pagina