Jeugdclub in oprichting

In Zuuk is actie ondernomen om met een jeugdclub te starten in samenwerking met de buurtvereniging. Over hoe we het precies gaan organiseren en verbinden aan de buurtvereniging wordt nog overlegd. De eerstvolgende vergadering staat dit punt op de agenda. Maar dat wil niet zeggen dat de club niet al van start kan gaan. Vooruitlopend op de precieze plek gaat deze club mensen voortvarend van start met het organiseren van een tentenkamp! Meer hierover zie het bericht hieronder van de initiatiefnemers. 

Beste buurtbewoners, ouders en kinderen,

Na het besluit wat ons bereikte op donderdag 20-6-’19, hebben wij samen met de Buurtvereniging Zuuk besloten, dat het tijd wordt voor een positieve, frisse impuls voor de jeugd van Zuuk.

Wij zijn tot het volgende gekomen;
Met ingang van september 2019, zal iedere oneven week, op woensdagmiddag van 15.00-17.30 uur, in het Buurtgebouw een samenkomst worden georganiseerd, voor alle kinderen uit Zuuk in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar zodat de Zuuker jeugd elkaar kan blijven ontmoeten.
 
Tal van activiteiten zullen worden ondernomen, denk hierbij aan vlotten bouwen (en testen), hutten bouwen, timmeren, koken en/of andere activiteiten al dan niet met eigen inbreng.
Als afsluiting ieder jaar een tentenkamp, waarmee wij deze zomervakantie al willen gaan beginnen, bij genoeg aanmeldingen. Zie hieronder meer informatie. 
 
Voor de twee-wekelijkse bijeenkomst zijn we dus ook op zoek naar mensen (ouders, opa’s, oma’s, creatieve buurtgenoten) die dit willen begeleiden, hoe meer mensen zich aanmelden hoe groter het draagvlak is. Vele handen maken licht werk!!!
 
We zoeken nog een naam voor deze activiteit,  wie weet er wat leuks? Suggesties?
 
Monique Scholten, Natasja Kamphuis en Marloes van Schoonhoven 

Tentenkamp

gAchter op het veld bij het Buurtgebouw, organiseren Monique, Natasja en Marloes met ondersteuning van de buurtvereniging op 27-07-2019 de eerste activiteit een tentenkamp op de school voor alle kinderen uit Zuuk, in de leeftijd van 6 tot en met 15 jaar (die lid zijn of worden van de BV Zuuk). De dag begint om 14:00 uur, de 28e kunnen de kinderen tussen 11:00 en 12:00 uur weer opgehaald worden. De eigen bijdrage voor dit kamp bedraagt € 5,-

We zoeken nog begeleiders die ons willen ondersteunen gedurende het kamp, en ook bij de twee wekelijkse bijeenkomsten, we kunnen dit alleen van de grond krijgen met uw hulp/steun, dus meld u aan!!! Uiterlijk 20 juli 2019!
 
Stuur een envelop met gegevens naar: 
Marloes van Schoonhoven, Drachterweg 5,Epe.
Gesloten envelop, voorzien van de bijdrage van €5,= per kind en de naam van het kind of de kinderen inclusief een telefoonnr (in geval van nood). Als je mee wilt helpen met dit kamp als begeleider, voeg dit toe aan de aanmelding van je kind 
 
Voor dit kamp is het noodzakelijk dat de kinderen zelf beschikken over een geschikte tent, luchtbed en een slaapzak.
 
Voor meer informatie of om je aan te melden als begeleider:
Monique Scholten. tel: 06-27164471
Natasja Kamphuis. tel: 06-37136086
Marloes van Schoonhoven. tel: 06-21231868