De eerste bijeenkomst van de jeugdclub

Het was een geweldige middag, de woensdagmiddag georganiseerd op 11 september door de dames van de jeugdclub Natasja, Marloes en Monique. Met assistentie van vrijwilligers Agnes en Antoinette hadden de kinderen uit Zuuk en omstreken het erg naar hun zin. Het was naar weer, koud en regenachtig, dus de verwachting over de opkomst was niet hoog. Maar er waren maar liefst 26 kinderen aanwezig tijdens deze eerste bijeenkomst van de Jeugdclub! De jongeren hebben cupcakes versierd, hutten gebouwd, pionnen voetbal gedaan, er was schminken en ook gewoon lekker kletsen. Er is geïnventariseerd wat de kids willen doen komend jaar! Wat een creatieve plannen! De deelnemers en begeleiding hebben nu alweer zin in de volgende keer! Zie foto's Jeugdclub 13-9

Verslag jaarvergadering 4 september 2019

De opkomst van leden was hoger dan vorige jaren. Nadat de notulen en jaarverslagen akkoord bevonden werden is Jacko Bonhof afgetreden als bestuurslid en Arjan herkozen. Anja Veldwijk is gekozen als nieuw bestuurslid.

Vragen die aan de orde kwamen waren; Hoe gaat het nu verder met de huur? Wat zijn de kosten? Dit is nog niet bekend, wat gaat er met de lokalen gaat gebeuren ook niet. Dit wordt in september nog met de gemeente besproken. Alle activiteiten blijven in ieder geval doorgaan, ook voor de kinderen. Voor hen is een extra activiteit doordat er een jeugdclub is opgestart. Elke 2e woensdag van de maand voor kinderen van 4 tot 17 jaar. Natasja Kamphuis vertelt over de opzet van de jeugdclub. De  kinderen leveren ideeën aan wat ze willen op de eerste middag. De bekendmaking gaat via facebook, de oude schoolapp en door mond op mond reclame. De kinderen hoeven geen lid te zijn van de BV maar moeten wel een euro per keer betalen.

 De oud papier actie wordt door de buurtvereniging overgenomen.  De vrijwilligers gaan er voorlopig mee door. Nieuwe vrijwilligers kunnen zich melden bij Mannes Bosch. In de vergadering zijn er een aantal die zich direct aanmelden. Komend jaar gaan de opbrengsten naar de feestcommissie ten behoeve van 75 jarig bestaan van het Zuukerfeest. Ieder jaar zal er een doel bepaald worden.  Ideeën van leden zijn welkom! Het geld moet besteed worden aan de buurt en de kinderen.

Een week voor het oud papier ophalen komt er een flyer rond, met nieuws en info over activiteiten van de buurtvereniging. De clubs gaan allemaal gewoon door. Zie ook de agenda. De houtsnijclub kan nog wel nieuwe leden gebruiken.

René Pannekoek vertelt dat Zuukerfeest goed is verlopen en dat men druk is met Zuukerfeest voorbereidingen 75 jaar. Er is veel oude informatie over het Zuukerfeest in de loop der jaren bewaard gebleven.  

Voor het onderhoud in en om de school waarin we met de gemeenschapsruimte BV zitten zijn voorlopig vrijwilligers nodig voor het onderhoud. Er zijn al vrijwilligers aangemeld. Zaterdagochtend 28 september om 9.15 is de eerste keer dat de club samen komt. Hoe meer mensen hoe gemakkelijker, dus als er nog vrijwilligers zijn: Welkom! 

De Rabobank Clubsupport

Als lid van jouw Rabobank kun je stemmen op Buurtvereniging Zuuk. Ben je nog geen lid van de Rabobank, vraag dan nu jouw lidmaatschap aan, zodat je straks jouw stem uit kunt brengen. Stemmen kan van 27 september tot 11 oktober. Op 14 oktober is dan de bekendmaking van het aantal stemmen die we gekregen hebben, en hoeveel geld het heeft opgebracht.

Als lid van de Rabobank ontvang je een code daarmee kun je 5 stemmen uitbrengen, waarvan er maximaal twee op eenzelfde vereniging uitgebracht mogen worden. Elke stem is geld waard, dus hoe meer stemmen op de Buurtvereniging hoe hoger het bedrag. Dus stem tussen 27 september en 11 oktober op de Buurtvereniging.

Met Rabo ClubSupport investeren de coöperatieve Rabobank een deel van de winst in lokale clubs en verenigingen. Rabobank Noord Veluwe stelt dit jaar € 150.000,- beschikbaar.

Jeugdclub Zuuk is spetterend gestart

Zoals iedereen inmiddels weet, is de Zuukerschool gesloten. Zo jammer dat een buurt zoals Zuuk het nu zonder Zuukerschool moet stellen en dat na 135 jaar! Buurtbewoners zijn echter niet stil gaan zitten, initiatiefneemsters Marloes van Schoonhoven, Monique Scholten en Natasja Kamphuis wisten het al snel zeker ‘Er moet een jeugdclub komen in Zuuk’ zodat de jeugd betrokken blijft bij de buurt, de jeugd is de toekomst’. De buurtvereniging werd betrokken en ondersteunt dit goede initiatief van harte! 

Op zaterdag 27 juli werd het startsein van de club gegeven met een heus tentenkamp achter de school. Het was prachtig weer. De tenten stonden al snel en de kinderen liepen heerlijk in zwemkleding over het veld. Als verassing was daar opeen Televisie Gelderland. Zij maakten een item voor het nieuws wat die zaterdag om 17.00 is uitgezonden. Sem, de zoon van Agnes en Stefan Zweers viel in de uitzending met de deur in huis: ‘Het is heel naar dat dit gebeurt, dit was een hele leuke school.’ De kinderen zongen voluit: ‘De jeugd in Zuuk gaat nooit verloren, knoop het in je orden, van achteren en van voren’. Daarna werd in beeld gebracht hoe drie vrijwilligers van de brandweer Oene speciaal die middag een speciale slang uitlegden met gaten erin waaruit het water hoog opspoot! Een langgerekte fontein, die normaal gebruikt wordt om te zorgen dat een brand niet overslaat op een ander huis. De kinderen vermaakten zich hiermee uitstekend!

De dag vloog om, er waren zwembadjes, buurtbewoonster Janneke Goudbeek bakte pannenkoeken. Er was een kampvuur waarboven popcorn en hotdogs werden gemaakt. Er was watervoetbal, de begeleiders werden in het water gegooid en er werd vooral veel lol met elkaar gemaakt. Veel actieve vrijwilligers waren aanwezig om dit kamp in goede banen te leiden. De volgende dag werden de niet uitgeslapen kids door hun ouders opgehaald. Heel veel dank namens de Jeugdclub en de Buurtvereniging aan iedereen die dit mogelijk hebben gemaakt en volgens de kinderen: ‘Het was leuk! Volgend jaar weer!’ Korte impressie filmpje hieronder. 

Afscheid Zuukerschool

Aan al het goede komt een eind,

Ook aan de school die helaas verdwijnt.

Het is raar maar waar,

Dit is de laatste schoolfoto na 135 jaar!

Nu nieuwe kansen en goede moed

Veel succes, het ga jullie goed!

Afgelopen week stond het de hele week het afscheid centraal op de Zuukerschool. Er waren allerlei feestelijkheden georganiseerd zodat de kinderen op een goede manier aan hun school kunnen terugdenken. Er was djenbé, patat en een heuse filmavond, compleet met limousine en rode loper. Van de buurtvereniging zijn we ook nog even langs geweest. Alle kinderen hebben een schoolfoto van de Efteling gekregen in een lijstje met daarachterop het gedicht hierboven gemaakt door onze eigen Bert Jonker. Ziehieronder nog een paar foto's.