Zet Zuuk op de kaart en de Zuukerschool

Zet Zuuk op de kaart vond plaats op 11 mei, een speciale route uitgezet in Zuuk, buurtschap bij Epe, die fietsend of met de auto afgelegd kon worden. Verschillende bewoners stelden hun huis open en organiseerden speciale activiteiten. Het was de tweede keer dat de route georganiseerd werd. Het was minder druk dan vorig jaar. Het was kouder en er waren beduidend minder mensen met de fiets op stap. Toch waren de bezoekers die kwam zeer belangstellend en geïnteresseerd in alle activiteiten van de Zuukenaren.

'Hoe staat het er voor met de Zuukerschool?’ Dat was een vraag die meer dan eens gesteld werd. De heer van Esschert uit Zeewolde zei: ‘Het kan toch niet dat die school opgeheven wordt. Dat bestaat niet, de school bestaat al 135 jaar! Ik kom oorspronkelijk uit Zuuk en mijn opa was een van de acht eerste leerlingen van de Zuukerschool in 1884. Ergens moet er nog een foto van deze acht leerlingen zijn, als ik thuis ben ga ik op zoek! Mijn vader ging naar de Zuukerschool en ook ik heb er ook op gezeten, begin vijftiger jaren met juffrouw Blanker en meneer Brassien. Het was een hele mooie tijd!
 
De Zuukerschool is het startpunt van de route. Er was van alles te doen, creatieve activiteiten, darten en er was koffie met een lekker 'Zuuks Zetje'. In het kerkje was Piet van Oosten. Hij had uitgebreide informatie over de geschiedenis van het kerkje. Er waren foto’s uit de jaren veertig en vijftig van kinderen die er op Zondagschool zijn gegaan en informatie over het oorspronkelijke kerkje en de herbouwde versie. Er was van alles te koop, te zien en verschillende ambachten werden gedemonstreerd. Ook al was het bij alle deelnemers een stuk rustiger dan vorig jaar, toch was het leuk om een stukje van het buurtschap te kunnen laten zien en om te merken hoe gemeend de belangstelling was van de bezoekers. Hieronder een paar foto's. 
 

Impressie van de Paaspuzzelrit op video

Ga hier naar de video Paaspuzzelrit

De Paaspuzzelrit 2019

Beste mensen, wat hebben wij genoten van de Paaspuzzelrit 2019. Om 11 uur gestart met de tocht die ons door en om Epe heeft geleid. De tussenstops waren erg leuk, waarbij de allerkleinsten zeker niet werden vergeten. Na afloop nog gebruik gemaakt van de speeltuin achter de school (bracht weer de herinnering terug dat ik op de Zuukerschool zat eind jaren 60) en met een voldaan gevoel weer huiswaarts gekeerd.’ Dit bericht kwam binnen via de website www.buurtverenigingzuuk.nl. Daar zijn de vrijwilligers en het bestuur erg blij mee. Het is elk jaar weer spannend of de spelletjes goed gaan, de route gewaardeerd wordt en of het weer meewerkt. Dit jaar verliep het uit de kunst! De mensen genoten! Bij het ophalen van de eieren spraken veel deelnemers hun lof uit.

Om half 10 was het al dringen geblazen bij de inschrijfbalie en was het aanpoten voor de dames die de inschrijvingen regelden. Twee vertegenwoordigers van het actiecomité Zuukerschool stonden met een stand in de school, hebben vele steunbetuigingen opgehaald en de speciale editie van de nieuwsbrief meegegeven. De deelnemers kregen een ballon met de spreuk ‘Laat de Zuukerschool voortbestaan, meld nu allemaal je kinderen aan!’ om aan hun auto te bevestigen. Zo kon iedereen zien welke auto meedeed aan de Paasrit.

Bij de eerste stop ‘Hagendoornse Plaatste’ waren verschillende spelletjes te doen waarbij zowel de volwassenen en de kinderen hun behendigheid nodig hadden. Shuttles moesten in gaten ‘gewipt’ worden, een stier gevangen met hoepels en balletjes moesten via een parcours in een speciaal gat terecht komen. Met de spelletjes op de verschillende locaties en de antwoorden op de vragen konden de volwassenen eieren verdienen, in het totaal 30 stuks. De kinderen konden maar liefst 7 chocolade eieren verdienen. De tweede stop was bij de Vossenberg, daar werden balletjes gevangen, gebiljart en de volwassenen moesten een behendigheidsparcours afleggen met de auto. Op de motorkap werd een standaard geplaatst met daarop een bal. Als deze viel was de deelnemer af. Viel de bal al snel dan kreeg je een ei, halverwege twee eieren en als de bal niet viel won je vier eieren!

De derde stop was bij garage Bonhof. Daar stonden twee auto’s. Door de ene auto moest je kruipen met een lepel en daarop een ei, vervolgens werd er een stukje gelopen, eerst onder een lint door, dan over een lint heen en via een soort loopplank kwam de deelnemer op het dak van de auto terecht. Dat dak deukte steeds meer in onder het gewicht van de een na de ander. Vooral de kinderen vonden dat gedeukte dak tof. Ook al viel het ei er al in het begin af, dan liepen ze toch snel het parcours, om maar over het dak van die auto te kunnen lopen. Menige deelnemer legde echter met goed gevolg in opperste concentratie het traject goed af! Erg knap.

Twee van de in het totaal 167 deelnemende auto’s lukten het om met de hoogst mogelijke score ‘30 eieren’ naar huis te gaan Er waren twee echtparen die gezamenlijk voor de veertigste keer meededen! Wat een geweldig trouwe gasten kent de Paaspuzzelrit Zuuk! We kijken terug op een zeer geslaagde dag, die zonder de medewerking van al die vrijwilligers, de mensen op de locaties en de mensen van de buurtvereniging niet mogelijk was geweest. Bedankt allemaal!!

Tot slot, behalve foto’s, die je kunt vinden op Paaspuzzelrit 2019 is er ook een film. Helaas is het internet in Zuuk zo traag dat de film nog niet up te loaden is. Binnenkort wordt de laptop ingepakt en meegenomen naar gebied waar glasvezel is. Als het zover is en de film is te bekijken dan laten we het weten.

Voortgang actiecomité Zuukerschool 26 maart

Het Rapport van 37 pagina’s over inhoud, proces, procedures, wetgeving en wat er allemaal rammelt met betrekking tot de Zuukerschool is overhandigd aan stichting Proo, met de mededeling dat de MR niet zal instemmen met opheffing van de school. De MR heeft met de fusie ingestemd met als uitgangspunt dat de Zuukerschool behouden bleef. Het wachten is op een reactie. Formeel moet dat binnen zes weken, maar de reactie van Stichting Proo wordt eerder verwacht. Mocht het tot een geschil komen, dan komen er nog zes weken bij, de tijd dat het geschil dient. Met andere woorden tussen de zes en twaalf weken vanaf nu, weten we waar we aan toe zijn. Dit is voor de schoolvakantie begint. Voorbeelden van gemaakte fouten zijn: Het krantenartikel in de Stentor en ouderbrieven die beide vooruitlopen op een besluit en geen open dag. Met andere woorden allemaal acties die vooruitlopen op een besluit, dat nog geen besluit is. Proo draagt uit dat het sluiten van de school een voldongen feit is. Dit klopt niet en mag niet.
 
De basisschool de Horsthoek in Heerde, ook een plattelandsschool, gaat zijn eigen juridische strijd aan. Of ze succes behalen, is de vraag omdat er al eerder een juridische strijd is geweest. Als de Horsthoek verhuist naar centrum Heerde, gaan er misschien kinderen naar de Zuukerschool. Maar contact hierover is op dit moment niet zinvol. Wat betreft peuters heeft de Horsthoek een connectie met Hummelhoekje in Heerde zelf. Ouders kunnen hun kind bij school afleveren en dit wordt met een busje naar de Hummelhoek gebracht. Dat is misschien een idee voor de toekomst voor peuters m.b.t. De Zuukerschool.
 
Er kan contact gezocht worden met politieke partijen om een netwerk op te bouwen. Echter voor het behoud van de school is er weinig tot niets van de politiek of de gemeente te verwachten. Met Gemeentebelangen is een gesprek geweest, dit is een wat kleinere partij. Er zijn ook interessante mensen en contacten bij Nieuwe Lijn. Zij hebben een ontstaansgeschiedenis vanuit Vaassen en ervaring met het behoud van de kleine school op de Geertestraat. 
 
Het is heel positief dat zes vaders zich in het weekend in de stromende regen voor 16 en 17 maart in het kader van de actie NL Doet hebben ingezet voor de school. Er is hard gewerkt met onder andere hoge druk spuiten om het plein en de gangen een grote schoonmaakbeurt te geven. Alles ziet er weer spik en span uit! Zie ook het bericht hieronder. 
 
Er is promotiemateriaal gemaakt. Spandoeken, ballonnen en stickers. We hebben met zijn allen slogans aangeleverd en Arjan heeft ervoor gezorgd dat het materiaal gemaakt is. Zo langzaam kleurt Zuuk rood, de kleur van de spandoeken met de tekst:
Laat de Zuukerschool voortbestaan,
Meld nu ook jullie kinderen aan!!
 
Er wordt een spandoek opgehangen die te zien is vanaf de afrit van de snelweg. Er komt een stukje over de school in de routebeschrijving van de Paasrit, met een vraag erbij. De ballonnen met de slogan worden aan de auto’s bevestigd. Ook bij Zet Zuuk op de kaart zal er aandacht zijn voor de school.
 
De leerlingenwerving loopt voorspoedig. Op dit moment zijn er 10 aanmeldingen, 5 intentieverklaringen en zijn er nog een aantal potentiële ouders met kinderen waar mee gepraat gaat worden. De teller staat nu op 15.
 
Met de VMI, de algemeen directeur, is een prettig gesprek geweest. Hij is betrokken bij de buurt, denkt zelf actief mee en geeft aan wat hij ervan vindt. Hij is geen bestuurder van ver af en grote lijnen. Hij heeft begrip voor het belang van de school voor de buurtschap. VMI  is. Ze waren niet op de hoogte maar kunnen waarschijnlijk niet veel doen. Er is gesproken over om van het Werlepad een fietspad te maken. VMI staat zeker open voor dit soort ideeën. Hij nodigt ons ook uit om met praktische ideeën te komen, op dit moment is het beleid om alleen de directe buurt uit te nodigen. Het is leuk om te weten wat de VMI doet, een voorbeeld is dat zij de machine hebben geleverd waarop de banden van de raceauto van Max Verstappen zijn gemaakt. Over de uitbreidingsplannen mag de VMI zelf geen voorlichting geven, de afspraak die zij daarover hebben is dat de gemeente dit doet.

Zuuk en NLDoet

‘Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven’, aldus NLdoet, de actie van het Oranje Fonds op 15 en 16 maart 2019. NLdoet laat zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. Ook Zuuk deed mee. Zes vrijwiligers, mannen uit Zuuk trotseerden de regen en harde wind en gingen aan de slag met hoge drukreinigers om het plein en de speeltoestellen goed schoon te maken. Ook in de school werden de gangen extra gereinigd. Ondanks het slechte weer gingen de heren als een speer. Hiernaast en hieronder een aantal foto’s.
 

12 maart De avond van het actiecomité Zuukerschool

Dinsdagavond was er weer een avond over het behoud van de Zuukerschool georganiseerd door het actiecomité Zuukerschool samen met de buurtvereniging. Het was een geanimeerde avond en de opkomst was goed. Af en toe werd er een grap gemaakt en samen hartelijk gelachen. Mooi dat dat kan als je samen aan een zo’n serieuze zaak werkt. Zie foto's van de avond aan het eind van dit artikel. Allereerst zette Arjan het standpunt van de buurtvereniging uiteen: ‘We steunen de school en staan ten dienste van de school. We staan elkaar met raad en daad terzijde.’ Het officiële standpunt is te lezen in de komende schoolkrant en op deze website Buurtvereniging
 
Men vroeg zich af of het zinvol is met de gemeente het gesprek aan te gaan. Dat is op dit moment niet echt zo omdat de gemeente het beleid over de school en eventuele sluiting overlaat aan Stichting Proo. Het kan wel handig zijn om de politiek te informeren en de verschillende partijen uit te nodigen. We moeten daar niet te veel van verwachten, zeker niet wat betreft de school, maar informeren en netwerken is wel belangrijk om een juist beeld over de school in de samenleving neer te zetten. 
 
Er is een gerucht ontstaan dat de gebiedsregisseur Jan de Graaf een gesprek had gehouden of zou houden met de VMI over het adopteren van het schoolgebouw van Zuuk. Een telefoontje met Jan levert op dat dit volstrekt niet klopt. Jan: ‘Ik ga zeker niet op eigen houtje actie ondernemen, waarover dan ook. Ik neem eerst contact op met de buurtvereniging, buurtverbinder of met de betrokkenen van de school’. Het blijkt maar weer hoe belangrijk het is om geruchten te verifiëren en niet te snel voor waar aan te nemen.
 
Ook met de basisschool ‘De Horsthoek’ in Heerde is van alles aan de hand. Proo wil de school openhouden, maar de gemeente wil de twee miljoen die nodig is voor de renovatie van het gebouw niet ophoesten. De gemeente wil dat de school verhuist naar Heerde naar een multifunctioneel gebouw dat al kant en klaar is. De ouders, MR en kinderen weigeren naar Heerde te gaan. Het is een idee om als MR van de Zuukerschool met de MR van de Horsthoek te gaan praten. Komende week wordt contact gezocht. Misschien kunnen we elkaar helpen en versterken.
 
De enquête onder ouders is gehouden. De uitslag zal binnenkort komen. De Jurist maakt een voorlopig rapport en geeft daarin aan dat de MR van de Zuukerschool niet instemt met het voorgenomen besluit. Het werven van leerlingen is in volle gang. Er zijn maar liefst 14 potentiële leerlingen tussen de 1 en 4 jaar. Er zijn echter ook leerlingen van school gegaan en leerlingen die kennisgemaakt hebben en desondanks voor een andere school hebben gekozen. We stellen vast dat de Zuukerschool de laatste jaren niet goed gepromoot is. We zullen evalueren bij de ouders die hun kind uiteindelijk niet naar de Zuukerschool hebben laten gaan of er afgehaald hebben, waarom hoe dit gegaan is. Zoveel potentiële jonge kinderen in Zuuk geeft ook mogelijkheden voor een Peuterspeelzaal. Vanaf 9 kinderen is een peuterspeelzaal betaalbaar en kan deze steun krijgen van Koppel-Swoe. De moeite waard om die mogelijkheid verder te onderzoeken.
 
De promotie van het behoud van de Zuukerschool is gestart. Er worden spandoeken, vlaggen en stickers gemaakt. Mogelijke slogans zijn:
 
Laat de Zuukerschool voortbestaan
Meld nu ook je kinderen aan
 
De Zuukerschool blijft,
want het aantal aanmeldingen stijgt!
 
Het beste voor uw kind?
Het is de Zuukerschool waar je dat vindt!
 
Uw kind wordt door goed onderwijs verwend,
op de Zuukerschool aan het Zuukerend
 
Voor kinderen groot en klein,
Is de Zuukerschool de juiste plek, het is er fijn!
 
Omdat de Zuukerschool boeit, is het belangrijk dat deze groeit
Gezellig, sociaal, in het groen, goed om te leren en veel te doen!
 
Meld je kind op tijd op de Zuukerschool aan,
Want eenmaal vol is het plaats vergaan
 
Tip
Zorg dat jouw buurt of straat het initiatief gaat dragen. Zorg met je buurtje dat je samen wat vlaggen en stickers ophangt. Een kleine financiële bijdrage is handig zodat de OR niet gelijk door zijn geld heen is.
 
Ook tijdens de Paasrit en Zet Zuuk op de kaart wordt aandacht gevraagd voor de Zuukerschool.

Kindercarnaval

Afgelopen vrijdag was het weer zover carnaval voor de kinderen in Zuuk. Voor het eerst werd de nieuw aangeschafte muziekinstallatie getest en uitstekend bevonden. Met dank aan de inzet van de mannen van de buurtvereniging die hiervoor hebben zorg gedragen!

Er waren 22 kinderen. De kinderen waren prachtig verkleed. Er is die avond veel gelachen, een stoelendans gedaan en de limbo gedanst. Ook kreeg iedereen een ballon met een touw aan hun been gebonden. De bedoeling was om die bij elkaar zo snel mogelijk stuk te trappen. Hilariteit alom! Er werden ook wat prijzen toegekend.
Bij de meisjes werd Bianca Woutersen verkleed als cowgirl eerste, Viënne Bibo verkleed als tijger tweede en Odette van Schoonhoven met een zelfgemaakte sneeuwmuts derde. Van de jongens waren Ivo Uenk en Stijn Stofbergen eerste, zij waren beide verkleed als meisjes, tweede werd Kevin Scholten in een geel pacmanpak en derde Tim Haas in een verlicht pak. Tot slot is er veel gehost, rondgesprongen en was het erg gezellig. Het opruimen van al die confetti was nog even een dingetje, maar ook dat hoort erbij.

Nieuwsbrief Actiecomité Zuuk

De eerste nieuwsbrief van het actiecomité Zuuk is uit. Voor de volledige Nieuwsbrief. Download hier

 

Data volgende bijeenkomsten:

Dinsdag 12 mrt, 20:00 uur

Dinsdag 26 mrt, 20:00 uur

Dinsdag 9 april, 20:00 uur

Dinsdag 23 april, 20:00 uur

 

Uit de nieuwsbrief:
Allereerst wordt er op verzoek van de Medezeggenschapsraad nagedacht over een nieuw Plan van Aanpak voor de school. Daarbij zijn er diverse alternatieven die nog niet zijn onderzocht en zeker de moeite waard zijn.


Als tweede spoor is de promotie van de school onderkend. Door de voortdurende onzekerheid die door Stichting Proo is gecreëerd en het publiceren van artikelen die het sluiten van de school suggereren, is hier veel werk aan de winkel. Vanuit Stichting Proo moet hier niets verwacht worden en het zal dus op eigen initiatief moeten.


Tot slot is de leerlingenwerving erg belangrijk. Door aan te tonen dat er nu reeds veel ouders zijn die hun kinderen onder de 4 jaar al willen inschrijven voor de school, wordt aangetoond dat er wel degelijk bestaansrecht is voor de school. Bij een eventueel geschil met het schoolbestuur kan dit zeer belangrijk zijn. Inmiddels zijn er 10 inschrijvingen toegezegd. Mocht u ouders weten die hun kind of kinderen alvast willen inschrijven, dan laat het ons weten via: belangengroepzuuk@gmail.com. Dit is van groot belang! 

Jeugd in Zuuk geniet van de film ‘Ferdinand’

De opkomst was goed. Er waren maar liefst 32 kinderen die kwamen kijken naar de film 'Ferdinand'. De filmvertoning is georganiseerd door de Zondagschool in het kerkje aan het Koepad en buurtvereniging Zuuk. Ferdinand is een stier die geen vlieg kwaad doet. Hij woont samen met andere stieren op een boerderij. Ferdinand wordt veel gepest om zijn zachtaardigheid. Op een gegeven dag wordt zijn vader afgevoerd om tegen de matador te vechten. Hij komt echter nooit meer terug. Dit zorgt ervoor dat Ferdinand uit de boerderij ontsnapt, en vlucht. Hij komt bij een meisje en haar vader terecht, waar hij een groot grasveld met veel bloemen heeft om rond te lopen. Bij dit meisje groeit hij uit tot een indrukwekkende, kolossale volwassen stier. Als hij wordt ontvoerd omdat mensen ten onrechte denken dat hij levensgevaarlijk is, zet hij alles op alles om weer thuis te komen. De jeugd vond het een leuke film, wel erg spannend af en toe en ietsje emotioneel aan het eind. Het was een gezellige avond in de gemeenschapsruimte van de Zuukerschool. 

Darten: Met 70 uitgooien en de finale winnen!

Vrijdagavond 1 februari is voor het eerst een avond darten voor vrouwen georganiseerd in Zuuk en het werd een daverend succes. Het was sportief, gezellig en er werd veel gelachen! Gingen aan het begin van de avond de pijltjes nog regelmatig naast het bord in plaats van op het bord, vloog er nog wel eens een pijl de vloer in en moesten de tellende mannen op hun tellen passen, in de loop van de avond werden de scores hoger en de wedstrijden steeds spannender.

De heren van de buurtvereniging Zuuk hebben samen de avond georganiseerd. Jacko legde als mevrouw J. Bonhof de spelregels uit en bleek een uitstekende gastvrouw. Met rappe tong wist zij de avond aan elkaar te praten en de deelnemers en toeschouwers te vermaken. Bert Jonker liet als spelleider de avond soepel verlopen en Arjan verzorgde de mensen met speciale vrouwen hapjes en drankjes geassisteerd door mannelijke vrijwilligers uit de zaal.

In de eerste spelronde speelden de vrouwen in een pooltje tegen elkaar. ‘Dames darten maar!’, riep de gastvrouw als aanmoediging. ‘Mijn ene pijltje heeft maar drie vleugels’, riep Gerda: ‘Dat werkt toch niet!’ Maar het ging helemaal niet verkeerd dat darten van de dames, dat beaamde ook spelleider Bert: ‘Het rekenwerk is wat ingewikkelder omdat er meer in andere vakken gegooid wordt, dan we gewend zijn, maar de scores van de dames zijn absoluut goed.’

Uit de voorronden kwamen de winnaars en verliezers die vervolgens weer tegen elkaar speelden. In de finale van de verliesronde speelden Chantal en Ellie tegen elkaar. Het publiek keek gespannen toe. De eerste pijl van Ellie trof de Bull. Chantal wist echter ook van wanten en al snel gingen de dames daarna gelijk op. Op het laatst was Ellie heel scherp en met een ferme gooi in het juiste vak won zij de ‘verliezers’ finale.

De finale van de winnaarsronde ging tussen Anneke en Hennie. Onder luid applaus kwam Anneke op vergezeld door Wim Herms als haar secondant, gevolgd door Hennie die vergezeld werd door Bert. De finale was reuze spannend. De dames gooiden hoge punten en gingen gelijk op. Soms werd er een ‘Bonhofje’ gegooid. Dat is als je tussen de 10 en de 20 punten gooit. Niet erg hoog, maar ook weer niet niks. Anneke gooit in de laatste fase van de wedstrijd 68 en komt op 7 te staan. Hennie staat op 70. Met drie pijlen beslist zij met precies die 70 punten die ze nodig heeft de wedstrijd.

Samen hadden de heren Arjan, Bert en Jacko voor prachtige prijzen gezorgd. Zo was er een sportief pakje voor de sportiefste vrouw. Daar ging Gerda Pannenkoek mee aan de haal. Er was een prachtige schoonmaakset voor de dame voor die met de hoogste score de wedstrijd besliste. De hele avond stond Betsy met 68 punten bovenaan, maar door de laatste 3 worpen van Hennie ging de schoonmaakset aan Betsy haar neus voorbij en was de set voor winnares Hennie. Ellie kreeg een bloemetje en Anneke ook. De kleurentelevisie, voor als je 180 punten gooide, moest helaas door de mannen weer meegenomen worden.

De zaal werd opgeruimd, de vicevoorzitter van de buurtvereniging Ans sprak haar waardering uit voor de deelneemsters, de tellers, vrijwilligers, het publiek en de mannen van de organisatie en bood een gratis afsluitend rondje aan. Kortom erg gezellig en zeker voor herhaling vatbaar! 

Kijk voor foto's Vrouwendarten 2019

Informatieavond 22 januari

Op dinsdagavond 22 januari was er een informatieavond voor ouders van de leerlingen van de Zuukersschool en voor de buurtbewoners over de stand van zaken van de Zuukersschool. Op die avond bleek dat het nog echt geen gelopen race is en de school gewoon open blijft! Meer informatie op de homepagina van deze site en op de site www.buurtmaken.nl

Het is belangrijk dat we op die site van buurtmaken onze stem laten horen!

 

Nieuwjaarsreceptie

De nieuwjaarsreceptie op vrijdag 11 januari is goed bezocht en was gezellig. Onder het genot van een hapje en drankje konden we bijpraten en elkaar een goed jaar wensen. Natuurlijk ontbraken ook de oliebollen en appelflappen niet. Maaike Enterman keek als voorzitter terug op de activiteiten van de buurtvereniging van vorig jaar en René Pannekoek keek als voorzitter van het Zuukerfeest al vastvooruit naar het feest van 2019. Zie een paar foto's hieronder. 

Kindergourmet 28 december

Vrijdag 28 december waren de kinderen van de basisschoolleeftijd uit Zuuk bijeen voor de kindergourmet. Aan verschillende tafels zaten ruim dertig kinderen in leeftijdsgroepen bij elkaar. De gespreksonderwerpen waren geen probleem er werd al snel gekwetterd dat het een lieve lust was. De oudste kinderen vertelden elkaar ‘wie op wie’ was. Een bekentenis leidde al snel tot commentaar van de anderen zoals ‘Die is wel erg stom’ of juist ‘Die is zeker wel leuk!’ Aan een tafel waar de jongens de overhand hadden, was het meeste lawaai doordat ze lekker stoer moesten doen onder elkaar. Ondertussen werd er flink gegeten. Een worstje, karbonaadje, shoarma vlees en een pannenkoek was al snel gebakken en alles vond flink aftrek. Het was een gezellige boel en voordat je het wist was de twee uur om en zat het meeste in de maagjes van het jonge volk. Met dank aan alle volwassenen die dit mogelijk hebben gemaakt.

Bingo 15 december, koud buiten en binnen lekker warm

Buiten was het koud, er waaide een gemene oostenwind. Binnen in de gemeenschapsruimte van de Zuukerschool, werd het steeds warmer. De jaarlijkse December Bingo werd gespeeld. Er waren prachtige prijzen te winnen. De zaal zat stampvol met enthousiaste mensen, die geconcentreerd hun blaadjes met getallen bijhielden. Bert, Jacco en Arjan van de buurtvereniging bedienden om beurten het rad met de bingoballen. Halverwege de avond begaf de microfoon het en toen werd het zaak om nog beter op te letten zodat men wel de goede getallen wegstreepte. Een jongen won een koffiezetapparaat en zijn moeder een kaarsenkandelaar 'romantisch samen bij kaarslicht koffiedrinken' was de reactie. Er waren een aantal tafels die geluk hadden, daar vielen op een avond meerdere prijzen. Een van de aanwezigen heeft haar kerstmaaltijd bij elkaar gespeeld. Ze won in een van de eerste rondes een gourmetstel en in een latere ronde een vleesbon van Ter Weele! De sfeer was goed, het was gezellig en er werd tot laat in de avond doorgespeeld. Zie een impressie van foto's hieronder. 

Buurtavond 17 november, een succes!

Op de buurtavond van 2018 stond de pubquiz centraal. Er waren ruim 60 mensen en maar liefst acht teams streden om de hoofdprijs. De eeuwige Zuukse roem die een team kon verwerven in de vorm van een heuse wisselbeker. Het was spannend. De teams waren van verschillende grootte. De mensen hadden hun buurt opgetrommeld en zo waren zes teams samengesteld, er was een vriendengroep en er was een gelegenheidsteam met twee spiksplinter nieuwe bewoners van de Gelriaweg. Deze twee jonge mensen kwamen even kijken, want ze moesten naar een verjaardag, maar bleken aan het eind van de quiz nog steeds aanwezig. Er viel spontaan een serveerblad met drankjes om toen het duidelijk werd dat het team 'No-Name' de eerste prijs had gewonnen. Uitbundig werd er gelachen, geroepen en geapplaudiseerd. Na afloop gaven de mensen aan dat ze hadden genoten en dat het vooral leuk was dat je als buurt elkaar eens op een andere manier zag, dat je ook met anderen dan uit je eigen buurt contact had en dat het voor herhaling vatbaar was. De buurtcommissie is erg blij met de positieve reacties.