Donateurskaarten

Misschien zijn de bestuursleden al bij u aan de deur geweest met de donateurskaarten voor 2019. Voor gezinnen is dat € 5,-- per jaar.

Als dat nog niet is gebeurd, gaat dat de komende periode plaats vinden. Zoals u al in de vorige schoolkrant hebt kunnen lezen, willen wij het donateursgeld graag innen door middel van een automatische incasso. De bestuursleden hebben een formulier bij zich voor inning van het donateursgeld via automatische incasso. Wij zouden het op prijs stellen als u het formulier in zou willen vullen en dit weer mee te geven aan degene die bij u aan de deur komt. Voor 2019 betaald u dan contant en de automatische machtiging gaat dan in voor 2020. U kunt het formulier ook zelf downloaden en meegeven aan degene die bij u aan de deur komt of mailen naar de buurtvereniging. Download hier


Bent u nog geen lid dan kunt u zich opgeven via het contactformulier op onze website.
Of via onze mail: buurtverenigingzuuk@gmail.com.