Donateurskaarten

Een groot aantal donateurs, 157, heeft een machtigingsformulier voor automatische incasso ingevuld. Daar zijn wij heel blij mee. Deze mensen zijn automatisch lid. Bij de anderen komen we weer aan de deur  met de lidmaatschapskaart voor 2020. Mocht u nog geen incasso hebben ingevuld en wilt u dit alsnog doen voor 2021, geef dat aan bij de bestuursleden die binnenkort bij u aan de deur komen.

 U kunt het formulier ook zelf downloaden en meegeven aan degene die bij u aan de deur komt of mailen naar de buurtvereniging. Download hier


Bent u nog geen lid dan kunt u zich opgeven via het contactformulier op onze website.
Of via onze mail: buurtverenigingzuuk@gmail.com.