Hieronder het bestuur van de buurtvereniging Zuuk

Voorzitter

Maaike Enterman

Secretaris

Iet Nooteboom

Penningmeester

Ans Scholten

Contactpersoon Kaarten

Lid

Anja Veldwijk

Lid

Bert Jonker

contactpersoon Darten

Lid

Riët Prins

Tweede penningmeester

Lid

Hettie Rensink

Website

Lid

Arjan Steenbergen