Standpunt Buurtvereniging Zuuk inzake de Zuukerschool

Buurtvereniging Zuuk staat op het standpunt dat de Zuukerschool open moet blijven.
De Zuukerschool speelt een belangrijke rol in Zuuk en omgeving doordat het onderwijs biedt aan de jeugd in de basisschoolleeftijd. Onderwijs op locatie verstevigt de band van zowel de jongeren als hun ouders met en in het buurtschap. Opvallend is de ongekend sterke sociale band tussen de leerlingen op de school. Ze helpen en steunen elkaar. Iets dat het onderwijzend personeel benoemt als uitzonderlijk en meer aanwezig op de Zuukerschool dan op een doorsnee basisschool. 
 
De school heeft een toegevoegde waarde voor de ontwikkeling van kinderen door de landelijke en groene omgeving in het buitengebied. Het gaat om een kleine school, waarvan onderzoek heeft uitgewezen dat het welbevinden er groter is, van zowel de leerlingen als de leerkrachten, dan op grote basisscholen. Op een kleine school kan maatwerk worden geboden. De kracht van een kleine school is dat de kinderen van verschillende leeftijden er met elkaar spelen en elkaar helpen, dat de betrokkenheid van ouders groot is, dat de leerkrachten elk kind kennen en dat er een groot gevoel van veiligheid en vertrouwdheid is. Dit is zeer herkenbaar op de Zuukerschool.
 
Verder biedt de Zuukerschool de mogelijkheid dat buurtbewoners en andere betrokkenen elkaar kunnen ontmoeten. Uit veel dorpen en buurtschappen zijn winkels en voorzieningen verdwenen. Als er niets meer is, wordt het in zo’n gemeenschap een dode boel. Sommige hebben dan gelukkig nog een kerk of een café dat nog enig soelaas biedt. Zo hebben wij in Zuuk gelukkig nog de school. De school bindt de bewoners van de buurtschap. Denk aan de vele activiteiten die er voor en met de jeugd georganiseerd worden, het kranten ophalen voor de school, waar veel buurtbewoners bij betrokken zijn en wat de saamhorigheid benadrukt en het Zuukerfeest dat naast de school plaatsvindt.
 
Buurtvereniging Zuuk wil de ogen niet sluiten voor het dalend leerlingenaantal. Het dalend leerlingenaantal heeft enerzijds te maken met de gehele krimp van leerlingen in de basisschoolleeftijd in de gemeente Epe de laatste 10 jaar. Anderzijds heeft het te maken met negatieve beeldvorming waar de Zuukerschool last van heeft door berichten in de media al zou de school sluiten. Verschillende ouders hebben hun kinderen om die reden van school gehaald of niet meer aangemeld. Behalve negatieve berichtgeving, heeft de school te lijden onder de onrust die de bestuurder van Stichting Proo de afgelopen 3 jaar heeft gecreëerd door bij het aankondigen van de fusie openlijk het voortbestaan van de school in twijfel te trekken. Dit terwijl de school tot dan toe nog nooit onder de gemeentelijke opheffingsnorm had gezeten.
Inmiddels hebben ouders en buurtbewoners al in enkele maanden 10 toezeggingen van inschrijvingen opgehaald, terwijl de school zelf onder de vlag van Stichting Proo er de afgelopen 3 jaar niet in geslaagd is om ook maar 1 kindje voor de school te werven!
 
Buurtvereniging Zuuk staat op het standpunt dat de school ondanks het dalende leerlingenaantal van dit jaar open moet blijven. De krimp van het aantal leerlingen zal nog duren tot 2023, maar daarna zal het aantal leerlingen weer toenemen. CBS verwacht dat na 2023 het aantal kinderen weer gaat stijgen en rond 2030 zullen het er ongeveer weer evenveel zijn als nu.1 Daarnaast zien we in Zuuk de trend dat er meer jonge gezinnen met kinderen komen wonen. Tot slot zijn we ervan overtuigd, dat als we de negatieve berichtgeving om kunnen buigen naar positief, het leerlingenaantal ook weer aantrekt.
 
Buurtvereniging Zuuk wil zich op alle mogelijke manieren inzetten om samen met het actiecomité de Zuukerschool open te houden. Zij doet dat echter niet op eigen initiatief maar in afstemming met het actiecomité. Zij zijn hierin leidend. De buurtvereniging heeft tot nu toe de acties en avonden samen voorbereid, kranten benadert, nieuws verzorgt via de website en de sociale media. Verder heeft zij samen met de MR van de school gesproken met een politieke partij en is er een overleg met de directie van de VMI in de planning. Buurtvereniging Zuuk maakt zich druk om het voortbestaan van de school en koppelt dat op dit moment nog niet aan de eventuele consequenties voor de activiteiten van de buurtvereniging zelf. Dat is van latere zorg.
 
Tot slot willen wij van de Buurtvereniging Zuuk waarschuwen voor het fenomeen ‘het kind met het badwater weggooien’. Het goede, de Zuukerschool, wordt tegelijk met het slechte, op dit moment het dalende leerlingenaantal, ‘weg gedaan’. Er wordt gefocust op wat niet goed gaat, dat wordt groot gemaakt. Er wordt over het hoofd gezien wat wel goed gaat en wat wel werkt. Dit fenomeen ‘het kind met het badwater weggooien’ geldt met name voor iets dat al lang bestaat en waar men de waarde niet meer goed kan zien. We willen daarom waarschuwen voor een te rigoureus besluit. Door de waarde van de Zuukerschool, voor het onderwijs en de buurt, niet te erkennen, kun je als gemeente en Stichting Proo ‘het kind met het badwater weggooien’ en meer kapot maken dan je lief is.
 
Bron leerlingen aantal: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/38/aantal-leerlingen-blijft-dalen-behalve-in-grote-steden
 

OPROEP voor Zet Zuuk op de Kaart

‘Zet Zuuk op de kaart’ hebben we vorig jaar voor het eerst georganiseerd op de zaterdag voor moederdag. Dit jaar willen we opnieuw het evenement organiseren en wel op zaterdag 11 mei. De bedoeling is om een route te maken die op de fiets of met de auto kan worden afgelegd. Op die route zijn punten aangegeven waar mensen terecht kunnen voor een bezoek, een bezichtiging of een demonstratie. Startpunt wordt de Zuukerschool.
 
Mensen kunnen bijvoorbeeld op de route terecht bij een bedrijf in Zuuk dat laat zien hoe het daar toe gaat, zoals bijvoorbeeld net als vorig jaar bij boerderijwinkel Goudbeek. Er kunnen demonstraties gegeven worden bij de mensen zoals houtsnijden, midwinterhoorn blazen, rietdekken, mozaïeken, bloemschikken, enzovoort. Een activiteit in het kerkje of speciale dingen bekijken die er in Zuuk zijn zoals de watermolen, kopermolen en misschien wel het verbouwen van hop.
 
Extra leuk is dat de aardbeientuin van Gerrit en Trijnie Bronsink in Oene open dag heeft dus de mensen die daar heen willen, komen toch al deze kant op en andersom werkt dat ook.
 
Oproep
We hebben al Zuukenaren die hieraan mee willen doen en iets willen laten zien of vertellen over Zuuk. Maar we kunnen nog altijd nieuwe mensen en activiteiten gebruiken. Dus geef je op!! We willen er dit jaar graag weer iets leuks van maken en laten zien hoe trots we zijn op Zuuk. De bedoeling van het evenement is dat het geschikt is voor jong en oud en voor een ieder wat wils! Zodat de bezoekers versteld staan wat een buurtschap zoals Zuuk te bieden heeft!
 
Het gaat om zaterdag 11 mei van 11.00 tot 16.00
Start Zuukerschool en daaris lekkere koffie en het beroemde Zuukse Slofje tegen betaling te verkrijgen.
Graag opgeven voor 1 maart 2018
Opgeven kan via het contactformulier op de website www.buurtverenigingzuuk.nl
 
Voor meer informatie:
buurtverenigingzuuk@gmail.com of
Maaike Enterman  m.enterman@kpnplanet.nl
Iet Nooteboom      iet.nooteboom@gmail.com
Hettie Rensink       hrensink@xs4all.nl
 

Wat doet de buurtvereniging?

De buurtvereniging wil een bijdrage leveren aan verbinding tussen en saamhorigheid van de mensen in Zuuk. Zij organiseert activiteiten en beheert de belangen van Zuuk. De buurtvereniging kan dat niet alleen. Ze kan daarbij alle hulp gebruiken van de bewoners en anderen die Zuuk een warm hart toe dragen. Mocht je iets willen betekenen neem Contact op!