10 juli oud papier aktie.

op zaterdag 10 juli komen wij uw oude papier weer halen. wilt u het papier gebundeld of in dozen aan de weg zetten , dit scheelt de oud papierploeg veel werk.

u kunt ons vanaf 9 uur verwachten. 

Contributie

Het innen van de contributie zal dit jaar wat anders gaan dan het afgelopen jaar.

Normaal komen wij  in januari of februari langs om de donatie contant op te halen.

In verband met het coronavirus is het niet mogelijk om persoonlijk het geld te innen. Daarom doen wij het nu middels een brief.

 Daarin verzoeken wij  u  vriendelijk, het donatiebedrag  voor

15 februari aan ons over te maken

op bankrekening  NL 03RABO0348210310 bij de Rabobank Epe.

Dit ten name van Buurtvereniging Zuuk, onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer.

Een groot aantal van onze donateurs hebben inmiddels al  een automatische incasso ingevuld, deze zullen wij half januari bij de bank aanbieden.

Mocht u in de toekomst hiervan ook gebruik willen maken, dan kunt u een incasso formulier aanvragen en  ingevuld terugsturen  naar:

A. Scholten, Wiemanstraat 28, 8166 GA Emst.

U kunt het ook scannen en naar ons mailadres sturen

buurtverenigingzuuk@gmail.com

 

De incasso geldt dan voor de donatie van 2022 .

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage, die wij zeer op prijs stellen.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met

Ans Scholten tel. 0578-620581.

voorlopig geen activiteiten buurtvereniging

Het bestuur van de buurtvereniging Zuuk heeft besloten voorlopig alle activiteiten op  te schorten, het is natuurlijk heel erg vervelend maar we hebben op gewikt en gewogen en alle mogelijkheden bekeken om toch van start te kunnen gaan, zoals op meerdere dagen en dan in kleinere groepen kaarten en darten, maar toch houden we dan het probleem van de anderhalve meter afstand houden . Bij sommige activiteiten zou dit haalbaar kunnen zijn zoals met houtsnijden en bij de creaclub maar in goed overleg met alle betrokkenen is besloten om ``nu maar even niet`` ook de jaarvergadering die normaal in september plaatsvind gaat niet door. We betreuren het deze beslissing te moeten nemen maar de gezondheid van onze leden staat natuurlijk voorop. Zodra wij weer met onze activiteiten kunnen starten word u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Dan zal er ook weer een nieuwsbrief verschijnen waarin u op de hoogte word gehouden. Ook kunt u voor informatie terecht op de website van de buurtvereniging en onze facebookpagina.

Activiteiten vervroegd ten einde.

In verband met de aangescherpte regels omtrent het Coronavirus die de overheid heeft moeten nemen, kunnen wij als buurtvereniging Zuuk niet anders dan alle geplande activiteiten voor lopende seizoen af te gelasten. Dus ook de paaspuzzelrit gaat niet door.

Aangezien samenkomsten tot 1 Juni verboden zijn kunnen er dus geen crea avonden , houtsnij avonden e.d. plaatsvinden. Ook de lopende competitie’s als darten en kaarten komen hierbij tot een vroegtijdig einde en kunnen dus niet worden uitgespeeld. ( hoe we dit gaan oplossen leest u binnenkort op deze site en de darters kunnen ook op de website van de dartclub terecht.)

Ook de oud papierdatum van 16 Mei zal worden verschoven, welke datum dit nu wordt is nog niet bekend omdat wij hierover eerst met circulus en de gemeente in overleg moeten gaan. Zodra hier meer over bekend is informeren wij u uiteraard

De Jeugdclub heeft in Juni en Juli nog een Jeugdmiddag gepland en of deze doorgang kan vinden hoort u te zijner tijd.

Het is  jammer dat het seizoen zo moet eindigen maar de gezondheid van ons allen staat uiteraard voorop. Wij wensen u namens het bestuur van de buurtvereniging een goede gezondheid. Pas goed op uzelf en op uw naasten. 

Onderhoud en oud papier

De buurtvereniging is druk in gesprek met gemeente en provincie. Zo gauw er wat te melden valt, zullen we dit nieuws brengen. Voor nu moeten we voorlopig als Zuukenaren zelf de binnen- en buitenboel van de Zuukerschool onderhouden. Anders bestaat het gevaar dat het al snel een rommeltje wordt. Op zaterdagmorgen 28 september waren er ongeveer 10 vrijwilligers actief om het gras te maaien, de heg te knippen, het plein bladvrij te maken en andere voor de hand liggende klussen te doen. Hierbij tegelijkertijd een oproep. We kunnen nog veel meer vrijwilligers gebruiken voor allerlei dingen die moeten gebeuren. Wil je ook wat doen bel Bert 06 21640088 of stuur een mail (zie Contact). Het is  behalve nuttig ook heel gezellig!

Deze zelfde zaterdag is voor het eerst het oud papier opgehaald door de vaste groep vrijwilligers die dat ook voor de school deden en vele kinderen hielpen actief mee! Het was nog even spannend of de containers er op tijd stonden, maar ook dat was voor elkaar! Gelukkig is het allemaal goed gegaan vooral ook door de enthousiaste vrijwilligers en de coördinatie van Mannes Bosch.

Na afloop was er samen voor alle vrijwilligers van het onderhoud en het ophalen van het oude papier, een heerlijke hap, als verrassing georganiseerd door de commissie Zuukerfeest! Zie foto’s hieronder.

Nieuw seizoen Buurtvereniging 2019 - 2020

Het seizoen is begonnen! Met weer de vertrouwde activiteiten zoals: De Crea ClubDe DartclubDe Kaartclub en met een nieuwe activiteit De Jeugdclub .

Verder zullen er weer veel activiteiten voor jong en oud georganiseerd worden. Kinderbingo, jeugddarten, de motortoertocht zie Agenda en de buurtavond op 9 november. Zet die datum vast in je agenda want er wordt dit jaar iets extra feestelijks georganiseerd. Wat dat wordt, blijft nog even een verassing!

 

Zuukerschool

Het is een bewogen tijd geweest voor ons allemaal in Zuuk en voor alle betrokkenen bij de Zuukerschool. We hebben het niet gered. De Zuukerschool moet dicht. Verdriet, kwaadheid, frustratie, we hebben het allemaal gevoeld. Maar op 6 juli was er ook een leuke gebeurtenis. Een BBQ op school waarbij ouders en betrokkenen de gelegenheid hadden om afscheid te nemen. Stil te staan wat een saamhorigheid er is geweest en hoe een ieder zich op zijn en haar eigen manier heeft ingezet. Ondertussen zitten de buurtbewoners niet stil. De noodzaak wordt duidelijk gevoeld om de jeugd bij Zuuk te blijven betrekken. Om die reden is er een jeugdclub in oprichting en is er al overleg geweest met de buurtvereniging over hoe we samen de jeugdclub vorm kunnen geven. Meer hierover zie Jeugdclub

Buurtschap Zuuk

Zuuk is een hecht buurtschap, gelegen aan de rand van Epe. Het is een buurtschap met veel betrokken mensen. Zuuk heeft een buurtvereniging met ruim 300 leden. Deze site wordt door de buurtvereniging beheerd maar is voor iedereen!
Regelmatig organiseren de buurtvereniging en anderen leuke activeiten voor jong en oud. Middels deze website wordt je geinformeerd over nieuws en activiteiten in Zuuk.
Je kunt ook zelf stukjes publiceren of foto's insturen die je geplaatst wilt zien.  Als je iets op de website wilt plaatsen of geïnteresseerd bent in het lidmaatschap van de buurtvereniging, neem dan vrijblijvend contact op.